با برگزاری مجدد انتخابات هیئت رئیسه؛

پس از عدم تائید نتیجه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر گنبد که نهم شهریور ماه برگزار شد، با تکرار این انتخابات در روز گذشته ابراهیم عطالر با یک رای بیشتر از شریف نافعی - منتخب انتخابات قبل- به عنوان رئیس شورای شهر گنبد انتخاب شد.

ابراهیم عطالر رئیس شورای شهر گنبد شد

اعضای شورای شهر گنبد در دومین نشست انتخاباتی خود با 6رای  از 11 رای اعضا، عطالر را به عنوان رئیس این شورا انتخاب کردند. 

به گزارش گلستان24، همچنین در این نشست عبدالشریف آقپور با کسب6 رای بار دیگر نائب رئیسی شورا را بر عهده گرفت و محمد دردی آق آتابای و عبدالغفور یاپنگ غراوی با کسب آراء هر 11 عضو شورا، به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم شورای اسلامی شهر گنبد انتخاب شدند.

گفتنی است، از آنجائیکه تمامی مصوبات شورای شهر باید به تائید فرمانداری برسد و به همین دلیل کمیته تطبیق محتوای مصوبات شورا در فرمانداری تشکیل می شود تا از هر گونه تعارض با قانون جلوگیری شود لذا به گفته علی پرورمندی رئیس سابق شورای شهر ، چون در انتخابات هفته گذشته میزان رای شریف نافعی از کل آرای ماخوذه شورا باید بیشتر از نیمی از آرا می شد، به دلیل یک رای کمتر مورد تائید این کمیته قرار نگرفت و انتخابات بار دیگر تکرار شد.

2 2

3 2

انتهای پیام/

منبع: قابوس نامه

ارسال نظر

آخرین اخبار