در یک سال گذشته بیست و هفت زندانی محکوم به قصاص در استان آزاد شدند.

آزادی بیست و هفت زندانی محکوم به قصاص

اما مدیر کل زندانهای استان میگوید رضایت از شکات مشمول همه محکومین به اعدام نمی شود و بعضی از مجرمان به هیچ وجه بخشیده نمی شوند.

2190778_131

امینی مدیر کل امور زندان های استان همچنین افزود : فرهنگ گذشت و بخشش فرهنگ خوبی است اما مردم فکر نکنند حالا هر کسی که نظم شهر را به هم زد و جرمی مرتکب شد ما بلافاصله به دنبال شکات میرویم و سعی می کنیم که انها رضایت بدهند. نه ، به این شک نیست. تا به الان بیست و هفت نفر زندانی که جرم آنها قتل بوده است از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال را توانسته ایم از پای چوبه دار نجات دهیم. اکثر آنهایی  که ما رضایت گرفته ایم به این شکل بوده که اولا پرونده اش را خوب بررسی کرده ایم ببینیم جرمی که مرتکب شده اند به چه شکلی بوده است. گاهی مسائلی است که ناخواسته اتفاق افتاده. درست است که قتل عمد بوده است اما نیت و قصد قبلی در ارتکاب جرم نبوده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار