شهید سجاد عفتی و شهید ابوعلی در یک قاب

عکس / شهید سجاد عفتی و شهید ابوعلی در یک قاب

گلستان24، تصویر زیر شهید سجاد عفتی و شهید ابوعلی را در حرم حضرت رقیه(س) نشان می دهد.

شهید سجاد عفتی وشهید ابوعلی....

ارسال نظر

آخرین اخبار