کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان مراوه تپه از عشایر دره بلان (نارلی آجی سو) بازدید کردند.

سرکشی کارشناسان مرکز بهداشت مراوه تپه از عشایر دره بلان

به گزارش گلستان 24، کارشناسان ستادی واحد پيشگيری و مبارزه با بيماريها به همراه کارشناس بهداشت محيط شهرستان مراوه تپه از منطقه عشايری نارلی ( دره بلان ) بازديد نمودند . در اين بازديد مواردی از قبيل واکسيناسيون ، بيماريهای قابل پيشگيری با واکسن ، بيماريابی ، پيگيری موارد حيوان گزيدگی ، بازديد از منابع آب ، وضعيت کلر يک درصد و .... مورد بررسی قرار گرفت ./اترک

ارسال نظر

آخرین اخبار