افت شمارگان کتاب در کشور ۸۰میلیونی

آمار منتشرشده نشان می‌دهد که شمارگان کتاب در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته با ۱۳درصد کاهش همراه بوده است.

کتاب چقدر گران شد؟

به گزارش گلستان24، در شش ماه نخست سال جاری  تعداد 33 هزار و 521 عنوان کتاب منتشر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته (33 هزار و 854) با یک درصد کاهش همراه بوده است. گروه علوم عملی با پنج هزار و 557 عنوان کتاب بیشترین و گروه کلیات با 637 عنوان کمترین تعداد عناوین منتشره را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از گروه علوم عملی، گروه‌های ادبیات با پنج هزار و 25 عنوان کتاب و علوم اجتماعی با چهار هزار و 565 عنوان کتاب بیشترین تعداد را دارند.

کتاب

همچنین در نیمه نخست سال جاری تعداد هفت هزار و 328 عنوان کتاب در قالب ترجمه و 26 هزار و 193 عنوان در قالب تألیف منتشر شده‌اند. بیشترین حجم آثار ترجمه‌ای به گروه کودک با یک هزار و 601 عنوان اختصاص دارد. همچنین بیشترین تعداد آثار تألیف شده نیز در گروه علوم عملی انجام شده است. در این مدت، تعداد 25 هزار و 496 عنوان در تهران منتشر شده است. 

شمارگان کتاب نیز همانند سال‌های گذشته با روندی نزولی همراه بوده به‌طوری که طبق آمار خانه کتاب شمارگان کتاب به‌طور میانگین در نیمه نخست سال جاری به‌نسبت سال گذشته با 13 درصد کاهش داشته است. براساس داده‌های اعلام شده، شمارگان کتاب به‌طور متوسط در نیمه نخست سال گذشته یک هزار و 852 نسخه بود که این تعداد در سال جاری به یک‌هزار و 619 نسخه رسیده است. گروه کودک، همانند سال گذشته، بیشترین شمارگان را داشته که البته در این بخش نیز با کاهش شمارگان مواجهیم.

بر اساس این آمار، بهای کتاب به‌طور میانگین در تمام موضوعات نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 12 درصد رشد داشته که البته این عدد بین کتاب‌های مختلف با درصد کمتر و بیشتری همراه بود؛ به‌طوری که کتاب‌های کمک‌درسی با 22 درصد بیشترین رشد و گروه زبان با کمترین افزایش مواجه بود. همچنین بهای هر صفحه کتاب به‌طور میانگین در تمام موضوعات نیز 12 درصد رشد داشته که بهای هرصفحه کتاب‌های گروه زبان بیشترین، و گروه کمک‌درسی کمترین افزایش را داشتند.

جدول ذیل تفاوت و تغییرات نشر در شش ماه نخست امسال را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد:

منبع : تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار