کارگاه آموزشی طرح آمایش استعدادیابی هیئت ووشو استان گلستان در شهرستان کردکوی برگزار شد.

کارگاه طرح آمایش و استعدادیابی هیئت ووشو استان گلستان برگزار شد

به گزارش گلستان24، سیامک مهاجر قائم مقام هیات ووشو گلستان گفت: کارگاه طرح آمایش و استعدادیابی ووشو برای اولین بار با همکاری فدراسیون ووشو درتاریخ1و2مهر95 در کردکوی برگزار شد.

http://static0.golestan24.com/thumbnail/sOtqmhgst3H1/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GHRWkFwTJdOuFDeKsMZ-BUR/%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88+%288%29.jpg

بر پایه این خبر، بیست و دو مربی خانم و آقا در این کارگاه حضور داشته و در روز آدینه 1مهر95از 55 نونهال و نوجوان دختر و پسر تست های استعدادیابی گرفته شد.

http://static0.golestan24.com/thumbnail/BsOK2b5ztERN/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GHRWkFwTJdOuFDeKsMZ-BUR/%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88+%281%29.jpg

گفتنی است این کارگاه ها بمنظور یکسان سازی آزمونهای استعدادیابی رشته ووشو و آموزش به مربیان ووشو سراسر کشور توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون ووشو در سراسر کشور برگزار می شود.

http://static0.golestan24.com/thumbnail/750w4abIxHK5/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GHRWkFwTJdOuFDeKsMZ-BUR/%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D9%88%D9%88%D8%B4%D9%88+%2812%29.jpg

انتهای پیام /

ارسال نظر

آخرین اخبار