امروز برگزار شد؛

صبح امروز استاندار استان گلستان نشست با ادارات شهرستان کردکوی، درخصوص حوادث غیر مترقبه در این شهرستان برگزار شد.

پاسخگویی مسئولین ادارات کردکوی به استاندار درباره حادثه سیل اخیر این شهرستان

به گزارش گلستان24، صبح امروز استاندار استان گلستان نشست با  ادارات شهرستان کردکوی، درخصوص حوادث غیر مترقبه در این شهرستان برگزار شد.

در این نشست مسئولین در خصوص حادثه سیل شهرستان کردکوی، پاسخ دادند.

 سیل کردکوی استاندار 1

 سیل کردکوی استاندار2

 سیل کردکوی استاندار3

 سیل کردکوی استاندار4

تهیه خبر: محمد مهدیان

ارسال نظر

آخرین اخبار