خبر کتک کاری دانش آموزان را من کی تکذیب کردم؟

مدیر کل آموزش و پرورش گلستان با انتقاد از یک خبرگزاری گفت: این قضیه را چه کسی تکذیب کرد؟! چه زمانی تکذیب کرد؟! چه کسی با من صحبت کرد؟! هر کس با من مصاحبه کرد من فقط گفتم شنبه قضیه مشخص می شود.

گلایه محمدرضا وطنی، مدیر کل آموزش و پرورش گلستان از خبر یکی از خبرگزاری ها

 به نقل از پاسرو ؛ محمدرضا وطنی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان در گفت و گو با این پایگاه خبری پیرو انتشار خبر ضرب و شتم تعدادی دانش آموز در مدرسه پسرانه طالقانی کلاله و تکذیب این خبر توسط وی در یکی از رسانه های رسمی گفت: این قضیه را چه کسی تکذیب کرد؟! چه زمانی تکذیب کرد؟! چه کسی با من صحبت کرد؟! هر کس با من مصاحبه کرد من فقط گفتم شنبه قضیه مشخص می شود.

محمدرضا وطنی

وطنی افزود: هیات بازرسی روز گذشته به کلاله اعزام شدند و مشخص شد که تعدادی از دانش آموزان شلوغ کردند و معلم از کلاس مجاور آمد و سه دانش آموز را تنبیه آرام پشت گردنی کرد، هیچ کدام از این دانش آموزان شاکی ندارند و رضایت داده شده است.

وی تصریح کرد: هیچ مسئله اعتقادی در این موضوع وجود نداشته است و اتفاقا معلم مربوطه می گفت چرا دانش آموزان شلوغ کردند و احترام ایام را نگه نداشتند.

وی متذکر شد: معلم مربوطه قرار شد از این مدرسه برود و طبق گفته های رئیس بازرسی شکایتی هم بابت تنبیه وارد نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش در پایان با بیان اینکه این معلم نباید چنین کاری می کرد، گفت: اخبار خوش آموزش و پرورش استان هم خوب است به همین سرعت رسانه ای شود!

انتهای پیام/

 

ارسال نظر

آخرین اخبار