دستگیری اعضای باند حفاری و کشف بزرگترین محموله اشیای قدیمی و عتیقه در استان گلستان.

دستگیری اعضای باند حفاری و کشف اشیای عتیقه

از این باند هفتصد و سی قلم انواع اشیای قدیمی و عتیقه به دست آمد.

152501_635229607499702455_l

جاویدان جانشین رئیس پلیس استان گفت: همکاران ما در شهرستان علی آباد در پی دریافت اخباری مبنی بر فعالیت یک باندی که در حفاری و قاچاق اشیای عتیقه در سطح شهرستان فعالیت داشته اند مطلع می شوند ، با انجام کار اطلاعاتی خوب و همکاری مناسب با دستگاه محترم قضایی موفق میشوند این باند را شناسایی کنند و در یک عملیات موفقیت آمیز دو نفر از اعضای اصلی باند دستگیر می شوند و از این باند یک دستگاه پیشرفته حفاری که میتوانسته هم اشیا و هم عمق را تشخیص بدهد کشف می کنند . در پیگیری های بعدی به خصوص در آن اماکنی که گزارش به دست همکاران ما رسیده بود مجموعا هفتصد و سی و هفت قطعه انواع عتیقه که فلزی و هم سفالی بوده کشف شده است و همه آن ها اصل بوده اند و دارای ارزش تاریخی و ملی بوده اند که قدمت آنها حداقل از پانصد سال است تا سه هزارو هشتصد سال.

ارسال نظر

آخرین اخبار