رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد:

هادی هاشمیان از صلح و سازش 50 درصد پرونده های ارسالی به شعب ویژه شورای حل اختلاف در گلستان خبر داد.

صلح و سازش  50 درصد پرونده های ارسالی به شعب ویژه شورای حل اختلاف در گلستان

به گزارش گلستان24، رئیس کل دادگستری گلستان می گوید : از ابتدای امسال تا پایان شهریور  بیش از 8 هزار پرونده به شعب ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف که در داسراها و دادگستری ها مستقر هستند  فرستاده شده که بیش از 4 هزار فقره ی آن ، با سازش طرفین مختومه شده است .

هادی هاشمیان گفت :  شعب ویژه صلح و سازش شورای حل اختلاف ، رای صادر نمی کنند و فقط کار سازش در پرونده هایی که روسای دادگستری ها و دادستان ها به آنان ارجاع می کنند انجام می دهند.

هاشمیان با بیان این که در بیشتر حوزه های قضایی استان ، واحد های ویژه ی صلح و سازش تشکیل شده است از روسای دادگستری ها و دادستان های سراسر استان هم خواست :  پرونده هایی که شاکی خصوصی دارند و پرونده های عمومی که شاکی خصوصی هم دارند را برای سازش به شعب ویژه صلح و سازش ارسال کنند.

هاشمیان گفت :  اعضای شوراهای حل اختلاف می توانند با پادرمیانی میان طرفین دعوا و مختومه کردن پرونده ها با سازش ، به کاهش جمعیت زندان های استان کمک کنند.

وی با اشاره به رویکرد حبس زدایی در دستگاه قضا  افزود : مختومه شدن پرونده ها با سازش طرفین دعوا ، از تنش ها و تشکیل پرونده های احتمالی بعد از صدور حکم نیز جلوگیری می کند.

گفتنی است 46 شعبه ی ویژه صلح و سازش در حوزه های قضایی استان فعال است .


انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار