در شرایطی که همه در آرزوی روزهای آینده برای پیشرفت و آبادانی شهرهای خود هستند گمیشان در حسرت روزهای گذشته آه می کشد.

همه در آرزوی روز های آینده، گمیشان در حسرت روزگار گذشته

به گزارش گلستان 24، آنچه معمول شهرها و آبادیهای کشور است بر این منوال است که از روزگاران گذشته تا امروز به مرور راه پیشرفت و ترقی را طی کرده اند، اول نقطه جمعیتی بعد روستا کم کم شهر و شهرستان شدند و امکانات یکی پس از دیگری در به آبادیهایشان تخصیص یافت به طوری که اگر حتی به ده سال قبل بسیاری از مناطق گذری داشته باشیم تفاوت فاحشی را به جهت رشد امکانات شاهد خواهیم بود.

اما متاسفانه این رول حرکتی معکوس در گمیشان به خود گرفته است و بندر گمیشان که قدمتی 300 ساله دارد و روزگاری مهد تمدن و پیشرفت بوده و شاهد پهلو گرفتن کشتی های بزرگ تجاری در منطقه بودیم دیگر اثری نیست؟

سالهاست کشتی و تجارت که هیچ سواحل گمیش تپه در حسرت دیدن یک مسافر  چشمش به راه مانده است .

گرگانرود که در گذشته محل تامین آب کشاورزان و باعث رونق و سرفرازی منطقه بوده امروز به نیرازی متعفن بدل شده و در قلب گمیش تپه به  منظره ای چشم آزار  مبدل شده و این رگ حیاتی  منطقه به معزل بزرگ شهر گمیش تپه تغییر تغییر نام داده است.

گمیش تپه جایی که در سال 1307 ساختمان شهرداری داشته با شهرهای هم سن و سال  خود فاصله ای به بزرگی یک قرن دارد.

امروز همه دوست دارند سوار بر رودخانه پیشرفت رو به جلو بتازند اما گمیشان تلاش دارد بر خلاف امواج خروشان آب حرکتی رو به عقب داشته باشد و باز به روزهای پر رونق گذشته باز گردد حرکتی سخت که نه آرزو که حسرت بزرگ گمیشان است .

انتهاي پيام/ساحل گمیشان

ارسال نظر

آخرین اخبار