کاربران شبکه های اجتماعی، با انتشارِ تصویری از لحظۀ رأی دادنِ ملانیا، از شکِ ترامپ به همسرش پرده برداشتند.

عکسی که از شک ترامپ به همسرش پرده برداشت!

به گزارش گلستان24، کاربران شبکه های اجتماعی، با انتشارِ تصویری از لحظۀ رأی دادنِ ملانیا، از شکِ ترامپ به همسرش پرده برداشتند.

به گزارش الف،  در این تصویر، ملانیا ترامپ در حال پَر کردن فرم انتخاب رئیس جمهور مشاهده می شود. در این لحظه، ترامپ که با کمی فاصله از او ایستاده است، زیرچشمی نگاهی به برگۀ رأی او می اندازد تا مطمئن شود که همسرش به هیلاری کلینتون رأی نمی دهد.

کاربران شبکه های اجتماعی، با بازنشرِ گستردۀ این عکس، دونالد ترامپ را سوژه کردند.

یکی از کاربران در پیامی روی صفحۀ تویتر خود نوشت: گویا ترامپ از پاسخ سؤالاتِ برگۀ خود مطمئن است، اما می خواهد با نگاه به برگۀ بغل دستی، اطمینانش دوچندان شود.

یکی دیگر از کاربران نوشت: الو 911، می خواستم یک مورد تخلف انتخاباتی را گزارش کنم.

و یکی از کاربران نیز نوشت: هنگامی که از جواب برگۀ همسرت اطمینان داری، اما می خواهی با چشم خودت ببینی !

منبع: رجانیوز

ارسال نظر

آخرین اخبار