زمانی که سه جوان شرور تصمیم گرفتند یک رستوران چینی را به هم بریزند ، ورود یک دختر جوان و شجاع به صحنه و کتک جانانه به آنها، صحنه را در کمتر از هشت ثانیه تغییر داد.

دانلود فیلم  کتک کاری دختر چینی به سبک بروس لی!
درگیری پس از آن شروع شد که یکی از سه جوان  با اعتراض به سرویس دهی رستوران تصمیم گرفت آنجا را به هم بریزد و برخی وسایل روی میز را به کف سالن انداخت. مدیر رستوان برای دلجویی با شتاب خود را به آن پسر رساند؛ جوان از مدیر خواست پیشخدمت را احضار کند، و او نیز به نوبه خود هدف انتقاد و توهین و کتک جوان قرار گرفت.

در این هنگام دختر جوانی که به نظر نمی رسید از توان بدنی غیرطبیعی برخوردار باشد، به سرعت استعداد رزمی اش را به نمایش گذاشت و در کمتر از 8 ثانیه سه جوان شرور را کف رستوران زمین گیر کرد و با ژستی شبیه بروس لی از آنجا خارج شد.

ارسال نظر

  • به تو چه
    0

    فیلم نداره پس خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییی

آخرین اخبار