شرکت آب و فاضلاب گلستان صرفه جویی بیشتر در مصرف آب را از هم استانی ها خواستار شد.

صرفه جویی بیشتر در مصرف آب

این شرکت در اطلاعیه ای از افزایش نه درصدی مصرف آب در استان گلستان در تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال خبر داد.

water

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان گفت: کاهش شدید سطح آب های زیر زمینی را داشتیم تا پنج متر هم گزارش شده در چاه هایی که برای آب شرب استان استفاده می شود. ضمن این که برخی از منابع سطحی ما هم از با کاهش پنجاه در صدی منابع آب سطحی مواجه شدیم. اگر در مصارف خود دقت نکنیم احتمال قطعی آب در بعضی از مناطق شهرهای استان وجود دارد. برای اینکه جریان آب قطع نشود ناچار هستیم ، آب مشترکان پر مصرف را قطع کنیم. تنها با کاهش ده درصدی مصرف قطعا هیچ مشکلی دربحث آب رسانی نخواهیم داشت.

ارسال نظر

آخرین اخبار