نظر شما را به نامه نگاری رئیس بنیاد مسکن کلاله با یکی از اهالی روستای کاظم خوجه جلب می کنیم.

نامه نگاری یک مسئول با یکی از اهالی روستای کاظم خوجه

به گزارش گلستان 24، در حاشیه مراسم افتتاح 56 پروژه شهرستان کلاله، یکی از اهالی روستای کاظم خوجه با طرح سوالی، چرایی رها سازی طرح هادی در روستای کاظم خوجه را پرسید و سید مجتبی حسینی در همان برگه سوال پاسخ وی را داد.

 

 

نامه نگاری یک مسئول با یکی از اهالی روستای کاظم خوجه/ مهندس حسینی، طرح هادی روستای کاظم خوجه چرا رها شد؟ + عکس

نامه نگاری یک مسئول با یکی از اهالی روستای کاظم خوجه/ مهندس حسینی، طرح هادی روستای کاظم خوجه چرا رها شد؟ + عکس

ارسال نظر

آخرین اخبار