گلستان24 گزارش می دهد؛

علی داداشی قهرمان قویترین مردان ایران و آسیا و برادر جهان پهلوان روح الله داداشی ،جواد مافی قهرمان قویترین مردان ایران وآسیا،سلمان محمد شفیع قهرمان ایران در یک میانجی گری دو خانواده کردکویی را با یکدیگر آشتی دادند.

دست « قویترین مردان ایران» کینه را از دامن دو خانواده در کردکوی زدود

به گزارش گلستان24، در سال 84، بین جوانان دو خانواده کردکویی اختلافاتی بوجود آمد که منجر به درگیری ناخواسته شد. باتوجه به گذشت سالها حتی تلاش زیاد و میانجیگری افراد سرشناس نتوانست این دو خانواده را بهم نزدیک کند.

با توجه به احکام صادره و اجرایی شدن آن، ورزشکاران کردکویی و ملی پوشان قویترین مردان ایران با تشکیل یک تیم با میانجیگری وکمک به هر دو خانواده باعث سبب دوستی دوباره آن ها شدند.

این تیم متشکل از علی داداشی قهرمان قویترین مردان ایران و آسیا و برادر جهان پهلوان روح الله داداشی ،جواد مافی قهرمان قویترین مردان ایران وآسیا،سلمان محمد شفیع قهرمان ایران بود.

عباس البرزی ورزشکار پرورش اندام کردکویی در این رابطه اظهار کرد: ضمن تشکر از دوستان خوبم علی داداشی و جواد مافی و دیگران، از مربی عزیزم آقای حسن کیا، مهندس محمدرضاذکریایی ،حسن مهدوی ،مرتضی شعبانی که نقش کلیدی در حل این موضوع داشتن تشکر ویژه دارم.

 قویترین مردان ایران کردکوی 1

 قویترین مردان ایران کردکوی2 قویترین مردان ایران کردکوی3

 

تهیه خبر: محمد مهدیان

 

ارسال نظر

آخرین اخبار