LGBT ها بیش‌تر از افراد غیر هم‌جنس‌گرا مورد آزارهای خیابانی قرار می‌گیرند؛ این افراد 20% بیش از افراد دیگر تجربه‌ی آزارهای لفظی و 17% بیشتر مورد آزارهای جنسی از نوع فیزیکی قرار می‌گیرند.

LGBT ها بیش از سایرین در خیابان مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند

بر اساس بررسی‌های SSH(Stop Street Harassment) که هفته‌ی قبل منتشر کرد LGBT ها بیش‌تر از افراد غیر هم‌جنس‌گرا مورد آزارهای خیابانی قرار می‌گیرند؛ این افراد 20% بیش از افراد دیگر تجربه‌ی آزارهای لفظی و 17% بیشتر مورد آزارهای جنسی از نوع فیزیکی قرار می‌گیرند.

این بررسی همچنین روشن کرد که زنان، افراد کم‌درآمد و افراد رنگین‌پوست بیشتر در معرض این نوع آزارها قرار می‌گیرند. جالب است بدانید که مردان اتفاق‌نظر دارند که هم توسط مردان و هم توسط زنان مورد آزارهای خیابانی قرار می‌گیرند.

LGBT

بیش از 60%، به‌نوعی آزارهای خیابانی را در زندگی خود تجربه می‌کنند. در مورد مردان، 25% آنان آزارهای جنسی را تجربه می‌کنند که شامل 18% آزارهای لفظی و 16% آزارهای فیزیکی می‌باشد.

اما به‌هرحال، افراد که جزو مردانی که جنسی محسوب می‌شوند نیز بیش از مردان عادی مورد آزار قرار می‌گیرند و متأسفانه این مقدار در میان مردان جوان هم‌جنس‌گرا به‌مراتب بیشتر است.

در حقیقت، هم‌جنس‌گراهای جوان، دو برابر بیشتر در معرض آزارهای لفظی و حملات فیزیکی در مدارس و دانشگاه‌ها هستند. در میان LGBT های جوان، 51% از ایشان لفظاً، مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند درحالی‌که جوانان غیر هم‌جنس‌گرا 25% تجربه‌ی این اتفاق رادارند.

ارسال نظر

آخرین اخبار