مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ظهر دیروز با حضور معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

حاشیه های تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

به گزارش گلستان24، مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

AWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGEAWT IMAGE

 

منبع: گلستان ما

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار