فرمانده انتظامي گلستان گفت: قطعه زميني به متراژ 11 هزار متر مربع و به ارزش ده ميليارد ريال از اراضي ملي در شهرستان كلاله خلع يد شد.

11 هزار متر مربع از اراضي ملي در شهرستان کلاله خلع يد شد

به گزارش گلستان 24، سردار "سيد محمود مير فيضي"  در مصاحبه با خبرنگار پايگاه خبري پليس ، گفت: مأموران پليس آگاهي شهرستان كلاله 11 هزار و 90 متر مربع از اراضي ملي را كه به تصرف غير قانوني در آمده بود خلع يد كردند.

وي گفت: در همين راستا با تشكيل تيم كارشناسي متشكل از عوامل پليس آگاهي ، نماينده منابع طبيعي و دستگاه قضائي به يكي از روستا هاي بخش "پيشكمر" اعزام و با بررسي كارشناسانه مشخص شد اين قطعه زمين از اراضي ملي بوده كه به صورت غير قانوني به تصرف يكي از شهروندان در آمده بود.

فرمانده انتظامي گلستان همچنين گفت: ضمن گزارش موضوع به مراجع قضائي، نهايتأ با صدور رأي آن مرجع اين قطعه زمين به اراضي ملي برگشت داده شد.

وي در پايان گفت: برابر كارشناسي هاي به عمل آمده ارزش اين قطعه زمين بيش از ده ميليارد ريال بر آورد شده است./کلاله خبر

ارسال نظر

آخرین اخبار