جمعی از دانشجویان دانشگاه های ترکیه به منظور شرکت در دوره های کوتاه مدت سی روزه در گلستان حضور یافتند.

حضور دانشجویان ترکیه ای در گلستان

گروهی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، الهیات و تاریخ دانشگاه های مرمره و استانبول ترکیه برای دوره دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی و معارف اسلامی مهمان اداره کل کتابخانه های گلستان بودند.

farsi-dari1

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گلستان هم از تعداد کتابخانه های استان و کتاب های موجود در آن گفت: ما چهارده شهرستان داریم که در آن ها هفتاد کتابخانه اعم از شهری و روستایی وجود دارد و داخل این کتابخانه ها هم بیش از ششصد هزار عنوان کتاب وجود دارد.

حق شناس،  مدیر دوره کوتاه مدت دانشجویان مهمان جامعه المصطفی گرگان نیز در خصوص این دوره گفت: در این دوره های آموزشی ما تقریبا روزی هشت ساعت کلاس داریم و بخشی از اوقات را به گردشگری و بازدید از اماکن تاریخی درون شهر و همچنین خارج از شهر و خارج از استان می پردازیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار