روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته از گزارشی خبر داد که بر اساس آن ایران برای اولین بار زمان لازم برای رسیدن به مرحله برک اوت هسته ای و یا همان گریز به سمت سلاح هسته ای را خود پیش بینی کرده است !

ماجرای گزارشی که به ابزار دست آمریکا برای فشارهای هسته ای به ایران تبدیل شد / ایران چقدر تا تولید بمب اتم فاصله دارد؟!

 روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته از گزارشی خبر داد که بر اساس آن ایران برای اولین بار زمان لازم برای رسیدن به مرحله برک اوت هسته ای و یا همان گریز به سمت سلاح هسته ای را خود پیش بینی کرده است !

آنطور که مقامات آمریکایی گفته اند تیم هسته ای در مذاکرات اخیر خود با مقامات آمریکایی گزارشی را برای آنها منتشر کرده که نشان دهد ایران در حدود چند سال با مرحله گریز هسته ای فاصله دارد و این مدت آنطور که آمریکا و متحد اصلی اش در منطقه ،یعنی اسراییل می گویند چند ماه نیست .

انتشار همین گزارش اما موجی از تردید را در بین مقام های آمریکایی برانگیخته که اگر ایران اصرار دارد فعالیت های هسته ای اش صلح آمیز است چرا به انتشار چنین گزارشی دست زده است ؟

نیویورک تایمز درباره این گزارش نوشته است : این گزارش توسط دولت جمهوری اسلامی منتشر شده و نشان می دهد که ایران با وجود میزان مهندسانی که در اختیار دارد و همچنین دانشمندان و امکانات علمی و زیر ساختهای هسته ای خود چقدر تا زمان برک اوت هسته ای فاصله دارد .

در نتیجه گیری این گزارش بیان شده که این کار سالها زمان می برد و ایران امکان تولید بمب هسته ای را در همین چند ماه و یا یک سال آینده نخواهدداشت .

به گزارش این روزنامه آمریکایی در این گزارش مطرح شده که ایران به صورت فرضی مطرح کرده است که اگر قصد رسیدن به بمب هسته ای را نیز داشته باشد مدت زمان زیادی باید برای رسیدن به آن صرف کند . این مسئله البته با سابقه فعالیت های ایران در زمینه اطمینان دادن به آمریکا درباره اینکه هیچ گاه به سمت تولید بمب هسته ای نمی رود در تضاد است.

در این گزارش هشت صفحه ای به مواردی از توانمندیهای ایران اشاره شده اما باز هم بیان شده که ایران قادر نخواهد بود طی چند ماه به سرعت به سمت تولید بمب هسته ای برود .

آنطور که گفت و گو کنندگان هسته ای آمریکا به خبرنگار نیویورک تایمز گفته اند ، در جلسات خصوصی بارها در مورد این مسئله که گفته می شد ایران تنها دو ماه با تولید بمب اتمی فاصله دارد با مقامات ایرانی وارد بحث و جدل شده اند .

گرچه به نظر می رسد این اقدام ایران برای انتشار گزارش «میزان نزدیکی اش به تولید سوخت هسته ای با غنای نردیک به بمب اتم» برای اطمینان دادن به کشورهای غربی بوده که کشورمان فاصله زیادی با تولید بمب هسته ای دارد اما چانه زدن بر سر همین مسایل وانتشار گزارش در مورد آن نیز باز موجب شده است آمریکاییها از این فرصت استفاده کرده و اعلام کنند در صورتی که ایران فناوری صلح آمیز هسته ای داشته و همیشه بر روی این مسئله تاکید می کند چرا گزارشی در مورد تواناییهای خود برای تولید بمب اتم تهیه کرده و به مقامات آمریکایی می دهد ؟

ارسال نظر

آخرین اخبار