عیادت داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) از جانبازان مدافع حرم در بیمارستان امام حسین(ع) مشهد

اقدام تحسین برانگیز عمو پورنگ !

اقدام تحسین برانگیز عمو پورنگ !

عیادت داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) از جانبازان مدافع حرم در بیمارستان امام حسین(ع) مشهد

عمو پورنگ

منبع : کانال افسران

ارسال نظر

آخرین اخبار