با محوریت موقوفه مرحوم احمد استرابادی پتکچی برگزار شد؛

همایش بزرگداشت واقفین با محوریت موقوفه مرحوم احمد استرابادی پتکچی (حوزه علمیه دارالشفاء) در آستان امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد.

گزارش تصویری/ همایش بزرگداشت واقفین در گرگان

به گزارش گلستان24،​ همایش بزرگداشت واقفین با محوریت موقوفه مرحوم احمد استرابادی پتکچی (حوزه علمیه دارالشفاء) در آستان امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد.

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

vaghf 1

عکس: فائزه کابلی

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار