برای اولین بار در تاریخ تشکیل اتاق اصناف شهرستان گرگان، یک بانو، دبیری اتاق اصناف مرکز استان گلستان را برعهده گرفت.

برای نخستین بار، یک "بانو" در تاریخ تشکیل اتاق اصناف شهرستان گرگان، سکان دبیری اتاق اصناف مرکز استان گلستان را بر عهده گرفت.

به گزارش گلستان24،​ بر اساس این گزارش؛ سرکار خانم" لیلا یساقی " از کارشناسان ارشد حقوق اصناف می باشد.

به گزارش خبرنگار ما، سرکار خانم "یساقی" به عنوان عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف و دبیر اتاق گرگان انتخاب شده است.

گفتنی است در شهرستان گرگان، بالغ بر 60 اتحادیه صنفی وجود دارد که بالغ بر ده هزار و سیصد و سی و دو عضو دائم دارد.

05

انتهای پیام/

منبع: کاسب امین

ارسال نظر

آخرین اخبار