بهره برداری از نخستین دستگاه آب شیرین کن در استان گلستان

نخستین دستگاه آب شیرین کن

این دستگاه قادر است هر شبانه روز سی هزار لیتر آب شور را شیرین و به آب آشامیدنی تبدیل کند.

غلامی مجری طرح و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان در این باره گفت : دستگاه طراحی شده منطبق بر نیاز های بومی استان است. دستگاهی که هزینه تمام شده آن تقریبا یک سوم نمونه های مشابه خارجی است. در طراحی دستگاه تلاش شده تمامی قطعات به گونه ای استفاده شوند که امکان کاربری آن برای اجتماعات کوچک خوب فراهم شود. دستگاهی که در آن نیازمند دخالت انسانی در بحث کاربری نباشیم و در نتیجه برای اجتماعات کوچکی مانند روستاها، شهر های کوچک و یا مجتمع های مسکونی بشود از آن استفاده کرد.

100534

وی افزود: دستگاهی که ما داریم میتواند آبی با شوری دوازده هزار را به آبی با شرایطی تقریبا برابر با شرایط آب معدنی برساند و این نتایجی است که آزمایشگاه آب منطقه ای آن را تایید کرده است. با نسب دستگاهی که تقریبا حجم فضایی که لازم دارد دو در سه متر است؛ می شود آب یه روستای سی خانواری را تامین کند.

ارسال نظر

آخرین اخبار