تاریخچه تاسیس مدارس جدید در ایران به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد. به طور مشخص این فرآیند با اراده زنده یاد میرزاتقی خان امیر کبیر و حمایت شاه کلید خورد که نتیجه آن تاسیس مدرسه دارالفنون در تهران بود. این روند که به تدریج به شهرستان‌ها نیز تعمیم یافت در پی آن بود که در کنار تدریس تعالیم مذهبی، علوم و فنون جدید را نیز به نوباوگان بیاموزد. این مدارس پس از ظهور رضاخان و شروع پروسه دین زدایی وی، دچار تحولات جدی شد. در تصاویر پیش روی، جلوه‌هایی از کارکرد این مدارس در تهران و سایر ولایات نمایان گشته است.

تصاویر: اولین مدارس مدرن در ایران
به گزارش گلستان24، تاریخچه تاسیس مدارس جدید در ایران به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار باز می‌گردد. به طور مشخص این فرآیند با اراده زنده یاد میرزاتقی خان امیر کبیر و حمایت شاه کلید خورد که نتیجه آن تاسیس مدرسه دارالفنون در تهران بود. این روند که به تدریج به شهرستان‌ها نیز تعمیم یافت در پی آن بود که در کنار تدریس تعالیم مذهبی، علوم و فنون جدید را نیز به نوباوگان بیاموزد. این مدارس پس از ظهور رضاخان و شروع پروسه دین زدایی وی، دچار تحولات جدی شد. در تصاویر پیش روی، جلوه‌هایی از کارکرد این مدارس در تهران و سایر ولایات نمایان گشته است.

              

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار