نتایج انتخابات کاندیدای شورای شهر96 کردکوی

نتایج شورای شهر کردکوی

به گزارش گلستان 24، ترکیب شورای پنجم کردکوی

نتایج شورای شهر کردکوی

نتایج انتخابات کاندیدای شورای شهر96 کردکوی

 

 

نتایج شورای شهر کردکوی

سید محمدرضا شریف موسوی

 علی اکبر روشناسان

رسول فیروزیان

امید دانشیار

 امیرقاسمی

 

ارسال نظر

آخرین اخبار