قرارگاهی که به منظور افزایش مشارکت مردمی وسازماندهی و هماهنگی بیشتر متولیان در این زمینه از خرداد امسال همزمان با سراسر کشور در گلستان هم راه اندازی شد.

قرارگاه مبارزه با سرقت

در سه ماه فعالیت این قرار گاه آمار ها از کاهش چشمگیر سرقت ها و افزایش کشف آن در استان گلستان حکایت دارد.

برخورد قاطع با مجرمین، ارتقای شاخص های امنیت و احساس امینت در جامعه مهمترین مطالبات مردم از متولیان امر است.

قرارگاه مبارزه با سرقت

با هدف مشارکت سازمان ها در زمینه تولید امنیت و همچنین باز تعریف و اصلاح فرایند مبارزه با سرقت قرارگاه مبارزه با سرقت هم زمان با سراسر کشور در گلستان از اول خرداد ماه امسال راه اندازی شد. با راه اندازی این قرارگاه شاهد کاهش چشمگیر انواع سرقت ها و افزایش کشف آن در گلستان هستیم.

سرهنگ اژدری فرمانده انتظامی علی آباد کتول می گوید: حدود پانزده درصد کاهش وقوعات را در زمان تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت داشتیم. تاکید ما بر این است که با کسانی که هنوز هم به دنبال هنجار شکنی هستند برخورد قاطعانه خواهیم داشت و پلیس با اقتدار به دنبال این است که بتواند آرامش لازم را برای سکنه حوزه سرزمین خودمان فراهم کنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار