بیست و دومین گنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران در استان گلستان با معرفی مقالات برتر پایان یافت. این کنگره با هدف بررسی چالش ها و فرصت های صنعت شیر و دلایل کاهش مصرف شیر در ایران برگزار شده است.

پایان بیست و دومین گنگره ملی علوم و صنایع غذایی

کنگره ای که بیش از چهارصد نفر از متخصصان علوم غذایی ایران را برای رفع چالش های شیر در استان گلستان گرد هم آورد. یکی از ویژگی های مهم این کنگره فراهم شدن زمینه دوستی بیشتر بین صنعت و دانشگاه بود.

مقصودلو دبیر اجرایی کمیته در این باره گفت: انجمن متخصصین علوم وصنایع غذایی ایران را در سطح ملی فراگیر کنیم و همه دانشگاه های ایران در این انجمن حضور داشته باشند.

کاهش مصرف صنایع شیر هم از دغدغه های مهم این کنگره بود.

چمنی نماینده سازمان صنایع شیر ایران گفت: طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها یازده قلم مواد غذایی کاهش مصرف در سبد غذایی داشتیم که  متاسفانه بالاترین آن ها با رقم چهل و دو درصد مربوط به شیر بود.

شیر

تشکیل خوشه های شیر و فراورده های لبنی هم واقعیتی انکار ناپذیر در توسعه این صنعت است.

سید ابریشمی، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز افزود: سیصد و هشتادو هشت عدد خوشه صنعتی  در مناطق مختلف کشور شناسایی شده است.

با توجه به این که نود و سه درصد صنایع کشور و نود و هشت درصد از صنایع استان گلستان جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، راهبرد خوشه های صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار