در قسمت شمالی سیمین شهر یک آرامستان با نام آشورشیخ وجود دارد که با مساحت تقریبی 50 هکتار ، قدمت چند صد ساله دارد و از نقاط مختلف ترکمن صحرا،مردم،عزیزان خودشان را در آن محل تدفین میکنند.

خواسته و آرزوی دیرینه اهالی سیمین شهر

به گزارش گلستان 24، به نقل از ترکمن سسی با توجه به اینکه جاده منتهی به این آرامستان از شهر سیمین شهر دقیقا سه کیلومتر میباشد و در سنوات پیشین زیرسازی بسیار خوبی نیز توسط کمکهای مردمی و مدیریت جهاد کشاورزی انجام شده است.

 اهالی سیمین شهر

موسی اونق در زمان تصدی معاون راه و شهرسازی شهرستان ترکمن دو سال پیش با هماهنگی نماینده وقت حوزه و مهندس پرویز مهماندوست رئیس اداره وقت راه و شهرسازی شهرستان بندرترکمن پیگیری هایی انجام شد و قرار شد که با تامین اعتبار عملیات اجرایی آن آغاز گردد.
لیکن با گذشت دو سال و علیرغم انتظار مردم برای انجام این مهم، خبری نشد و کماکان این مسیر آسفالت نگردیده است.
لازم به ذکر است که این آرامستان قریب به صد نفر از شهدای گرانقدر دفاع مقدس را نیز در خود جای داده است.
علی ایحال از نماینده محترم منطقه در مجلس شورای اسلامی ، آقای نورقلی پور و فرماندار محترم شهرستان آقای امیر شیر توماچ و ریاست محترم راه و ترابری شهرستان آقای مهندس موسی اونق که اقدامات و تلاشهای وی در نقاط دیگر بندر ترکمن و گمیشان بر کسی پوشیده نیست، تقاضا داریم که به این آرزوی دیرینه مردم منطقه سیمین شهر جامه عمل بپوشانند.
منبع:کانال تلگرامی گلدشت: عیسی ایری(با اندکی ویرایش)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار