مصرف دویست و بیست لیتر آب روزانه در گلستان بالاتر از میانگین کشور است و خشکسالی در استان به معزلی تبدیل شده که مدیریت مصرف، راهکار حل این مشکل است.

مصرف زیاد آب در استان گلستان

شکیبافر معاون بهره برداری آب و فاضلاب استان گفت: در ساعات اوج مصرف نیازمند چهارهزار و دویست لیتر در ثانیه آب هستیم. چهارده شهر ما در نقطه سرتاسری و در نقطه پایین تر از حداکثر مورد نیاز قرار دارند که در این صورت بیشترین کمبود را در شهرهای  گرگان و گنبد داریم.

کم آبی

عسکری، کارشناس نیز خاطر نشان کرد: چهارده درصد از مصارف آب در قسمت ماشین های لباسشویی و ده درصد از مصرف روزانه آب در بخش ماشین های ظرفشویی استفاده می شود. ما در این قسمت می توانیم حداقل صرفه جویی را با استفاده از ظرفیت کامل این وسایل داشته باشیم.

سی و سه درصد از مصرف روزانه هر فرد صرف استحمام می شود. طوری که با درست مصرف کردن آن می توانیم به اندازه چهار هزار بطری آب یک لیتری با درست مصرف کردن آب در زمان استحمام صرفه جویی کنیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار