وقتی از خیلی هایی که مخاطب شبکه های ماهواره ای هستند و به هیچ وجه رسانه ملی را تماشا نمی کنند می پرسید، چرا ماهواره؟ برای خودشان توجیه هایی هم دارند. نظیر اینکه ماهواره کانال های بیشتر برای همه سلیقه ها دارد.

رسانه ملی در جنگ با ماهواره

وقتی از خیلی هایی که مخاطب شبکه های ماهواره ای هستند و به هیچ وجه رسانه ملی را تماشا نمی کنند می پرسید، چرا ماهواره؟ برای خودشان توجیه هایی هم دارند. نظیر اینکه ماهواره کانال های بیشتر برای همه سلیقه ها دارد.

به گزارش گلستان 24 ، چند سالیست رسانه ملی دارد روند افزایش کانال را پیش می گیرد و همواره سیر صعودی در این حرکت دارد. اما آیا با این کار توانسته است خیلی ها را از پای ماهواره بکشد کنار؟! با افزایش کانال باید تخصصی تر کار می شد و البته همسوی با آن افزایش تولید برنامه هم در دستور کار قرار می گرفت. اکنون شبکه هایی وجود دارد که صرفا برای شادی مردم است. ولی چون قرار است 24 ساعت مردم را بخندانند به طور طبیعی به سمت لودگی هم می روند. شبکه هایی با محتوای آموزشی، پخش فیلم، مستند و...

ماهواره رسانه ملی

به عبارتی می توان گفت رقابتی بین رسانه ملی و ماهواره بوجود آمده است که شاید خیلی جالب نباشد که ما فقط به افزایش شبکه و برنامه های بی محتوا و بدون خروجی بپردازیم. پخش سریال های تکراری دهه شصت برای صدمین بار، مسابقه خنده، پخش فوتبال های تکراری و...

اما گاهی می بینید فیلمی که تکراری است و مربوط به دهه های گذشته، بسیار مورد توجه مخاطبین قرار می گیرد. به نظرتان علت کجاست؟

همانطور که متوجه شدید، اگر برنامه ای بسازیم که سازنده و پرمحتوا و باب طبع مخاطب ایرانی باشد حتی اگر تکراری هم باشد مورد توجه دوباره قرار می گیرد. پس بنظر بهتر است تا بجای افزایش برنامه های بی مضمون و پوچ، ذائقه سنجی کنیم و طبق آن تولید محتوا داشته باشیم. حتی با پینج شبکه تلویزیونی!

ارسال نظر

آخرین اخبار