سکوت در قبال اعتراض:

این مسئول کلاله ای در قبال انتشار خبری مبنی بر بی احترامی وی با ارباب رجوعش سکوت کرد.

از دیوار صدا درآمد اما از این مسئول کلاله ای نه!

گریزی به سال گذشته و زمانی که یکی از خانواده های کلاله ای به علت نبودن دکتر پزشک قانونی(ماموریت بودن) مجبور شدند فرزند فوت شده خود را به مینودشت ببرند و با مشکلات عدیده ای روبرو شوند، خواهیم داشت که این سایت با انتشار مطلبی از عملکرد پزشک قانونی کلاله انتقاد کرد.

به گزارش گلستان 24، پس از انتشار این مطلب در سایت کلاله خبر، مدیر کل ذیربط در تماسی نزدیک به 40 دقیقه با مدیریت این سایت از عملکرد و پزشک خود دفاع کرد و دلایل بروز چنین اتفاقی را تشریح کرد و به دنبال آن برای سایت های منتشر کننده این خبر(کلاله خبر و گلستان ما) جوابیه ای از سوی اداره کل پزشک قانونی گلستان ارسال و منتشر شد.

طی هفته های اخیر گزارشی در این سایت مبنی بر بی احترامی یکی از مسئولین کلاله ای به ارباب رجوع اداره مربوطه منتشر شد و ارباب رجوع(دهیار یکی از روستاهای این شهرستان) تمامی اتفاقات رخ داده بین وی و رئیس این اداره را به سایت کلاله خبر ارسال کرد و این گزارش بازتاب های مختلفی در سطح شهر و حتی استانی داشت.

اما نکته قابل تامل در این موضوع این است که این مسئول حتی برای دفاع از خود و اداره تحت مدیریت خویش هیچ اقدامی انجام نداد و این موضوع می تواند مهر تاییدی بر ادعاهای دهیار یاد شده باشد.

دهیاران توسط منتخبین مردم (شورا) مامور اداره یک روستا می شوند و می توان به نوعی آنها را شهردار روستا دانست و بی احترامی به این افراد نوعی دهن کجی به مردم و حتی مسئولین مافوق این دهیارن محسوب خواهد شد و مسئولین ذیربط باید نسبت به چنین اقداماتی برخورد جدی و قاطعی داشته باشند تا دیگر شاهد چنین برخوردی با ارباب رجوع در هر اداره ای نباشیم.

ارسال نظر

آخرین اخبار