رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان خبر داد:

معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 35 درصد پرونده های قابل سازش در شعب این شورا مصالحه شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 11.3+ درصد بیشتر است.

افزایش 11 درصدی میزان پرونده‌های مصالحه در گلستان

به گزارش گلستان 24؛ احمد جعفری در جمع اعضاء ستادی شوای حل اختلاف استان با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف استان از افزایش سازش در پرونده های ورودی در سال جاری خبر داد و گفت : از ابتدای سال تاکنون بیش از 35 درصد پرونده های قابل سازش در شعب این شورا مصالحه شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ، 11.3+ درصد بیشتر است.

احمد جعفری ، رویکرد سازشی در پرونده های قابل سازش ، آموزش اعضا و استفاده از نیروهای توانمند برای ترغیب طرفین به آشتی را از علل افزایش مصالحه در سال جاری برشمرد.

وی افزود : امسال بیش از 34 هزار پرونده وارد شعب این شورا شده است که بیش از 39 درصد پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان را تشکیل می دهد.

وی تصریح کرد :  اعضای شورا تلاش می کنند به عنوان بازوی دستگاه قضایی از افزایش پرونده در محاکم بکاهند تا فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده های پیچیده برای قضات فرا هم شود.

جعفری بازرسی های دوره ای از شعب شورا ها به منظور پایش کمی و کیفی عملکرد اعضا ، برگزاری دوره های آموزشی برای توانمند سازی و به روز آوری دانش حقوقی و قضایی اعضا را از دیگر برنامه های مستمر  این شورا برای حفظ و ارتقای کیفیت عملکرد شوراهای حل اختلاف عنوان کرد.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گفت : هم اکنون  897  عضو و 68 قاضی در شعب شورای حل اختلاف  سالانه نزدیک به 60 هزار پرونده ای که ماهیت قضایی پیچیده ندارند را رسیدگی می کنند.

احمد جعفری افزود : یکصد و 6 شعبه شهری و 35 شعبه روستایی شورای حل اختلاف در گلستان فعال است.


انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار