جنجال بین یکی از مدیران شهرستان کلاله با دهیار یکی از روستاهای این شهرستان به مراجع قضایی کشیده شد.

شکایت یک مدیر کلاله ای از یک دهیار!

به گزارش گلستان 24، اوایل اسفند ماه خبری مبنی بر برخورد زننده یکی از مدیران شهرستان کلاله با دهیار یکی از روستاهای این شهرستان در قبال پیگیری مجدانه این دهیار در خصوص زندگی سخت یک خانواده، در این سایت منتشر شد.

خبری که با ارائه مستندات از سوی دهیار مربوطه با مهر دهیاری در این سایت منتشر شد و انتشار این خبر واکنش های مختلفی را در برداشت.

پس از گذشت نزدیک به یک ماه از این قضیه، روز گذشته دهیار یاد شده از طرح شکایت مدیر بر علیه وی خبر داد، خبری که باعث تعجب برخی از مسئولین از اقدام این مدیر شد در صورتی که مدیر مربوطه می توانست با ارسال جوابیه به این سایت دلایل خود را صریح و شفاف به مردم این شهرستان ارائه کند.

اینکه دهیاران از سوی شورای روستا مسئول پیگیری مشکلات مردم هستند بر هیچ کسی پنهان نیست و این وظیفه جزو وظایف اساسنامه ای دهیاران می باشد( همانند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که برای گرفتن حق مردم خود و دفاع از ارزش های نظام از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند و شاید در این راه با جنجال هایی هم روبرو شوند.)

اما نکته قابل توجه در این ماجرا این است که پس از درگیری لفظی این مدیر و دهیار، پلیس هم در مکان آن اداره حاضر شده بود و جالب اینجاست که یکی از مسئولین این اداره مانع صورت جلسه شدن ماجرا توسط پلیس شده بود که این خود نشان دهنده حقانیت دهیار است.

آنچه معلوم است آن می باشد که این مدیر برای محکوم کردن این دهیار از شاهدانی که زیر دست وی کار می کنند استفاده خواهد کرد(هر کارمندی مجبور به اطاعت از مسئول مافوق خود است.) و این خود نوعی چالش بوجود خواهد آورد./کلاله خبر

ارسال نظر

آخرین اخبار