با نگاه طنز

تابحال به این مسئله فکر کرده اید که اگر صاحب یک میز شوید با آن چه خواهید کرد؟ خصوصاً اگر آن میز، میز مدیریت باشد!

چگونه انتقاد پذیر شویم؟

گلستان 24 ، تابحال به این مسئله فکر کرده اید که اگر صاحب یک میز شوید با آن چه خواهید کرد؟ خصوصاً اگر آن میز، میز مدیریت باشد! یک میز که وقتی پشت آن می نشینید احساس کنید که تمام جهان در مشت شماست، حتی اگر آن میز، میزِ مدیریت بر  سازمان آبیاری گیاهان دریایی باشد که خیلی هم پر اهمیت نیست!

اصولاً میز دارای نوعی قدرت جاذبه است که قادر است تمامی انسانها را به طرف خود بکشاند و جدایی از آن هم بسیار سخت است. البته افرادی هم هستند که به این میزها دل ندادند و صاحب میزهای بزرگتری در عالم بقاء شدند. یادشان بخیر.

یکی از مسائل مهمی که همواره پشت میز نشینان باید بدانند، انتقاد پذیریست. انتقاد پذیری یک اصل مهم در جلب رضایت مردم است. البته انتقاد پذیری هم برای خود چارچوب های خاص خود را دارد. در ذیل به چند مورد از انتقادهای درست و بجا می پردازیم:

  1. اگر متوجه شدیم مدیر احساس خستگی می کند حق داریم به او انتقاد کنیم و از او خواهش کنیم که کار را کنار بگذارد.
  2. اگر احساس کردیم جناب رئیس اشتباهی در امر مدیریت خود انجام داده است حق داریم سکوت کنیم و حرفی نزنیم.
  3. در هنگام عصبانیت نباید به مدیر نزدیک شویم و این حق را داریم که اگر اجازه دادند به ایشان دلداری هم بدهیم.
  4. ما حق این را داریم که اگر دستوری از جانب جناب مدیر الممالک صادر شد آن را تایید کنیم. که به خودی خود حق بزرگی ست.

و ...

همانطور که می بینید در برخورد با بعضی مدیران این همه حق برای انتقاد وجود دارد. واقعاً باید همه ی مدیران این ظرفیت را برای خود ایجاد کنند. به این می گویند چالش صندلی داغِ ریاست!

عمار2015

ارسال نظر

آخرین اخبار