بر طبق بررسی‌ها مشخص‌شده است یک‌سوم بریتانیایی‌ها معتقدند؛ زنی که بیرون از خانه به‌صورت عشوه‌گرانه راه می‌رود، اگر مورد تجاوز به عنف قرار بگیرند خود مقصر هست.

جایی که زنان خود مقصرند: بررسی ارتباط بدپوشی با تجاوز به عنف

بر طبق بررسی‌ها مشخص‌شده است یک‌سوم بریتانیایی‌ها معتقدند؛ زنی که بیرون از خانه به‌صورت عشوه‌گرانه راه می‌رود، اگر مورد تجاوز به عنف قرار بگیرند خود مقصر هست. بیش از یک‌چهارم بر این باور هستند که زنانتا حدودی خود مقصر هستند اگر لباس‌های محرک بپوشند و یا مست باشند. یک‌پنجم نیز معتقدند اگر زنی شرکای جنسی زیاد داشته باشد و مورد تجاوز قرار بگیرد خود مقصر است. در حقیقت زنان بیشتر از مردان معتقدند که اگر زنی مست باشد و مورد تجاوز قرار بگیرد کاملاً خود مسئول این اتفاق است. (5% در مقابل 3%)

در طی یک بررسی مشخص گشت که 96% مصاحبه‌کننده‌ها هیچ ایده‌ای ندارند که سالیانه چند نفر مورد تجاوز به عنف قرار می‌گیرند و تنها 4% حدس می‌زدند که این مقدار 10،000 نفر باشند. درواقع در سال 2005/2004 این تعداد بیش از 12 هزار نفر بودند و در سال 2001 تخمین زده می‌شد که تنها 15% هتک حرمت‌ها به پلیس گزارش می‌گردد.

درواقع تعداد زنانی که در سال 2005/2004 مورد تجاوز قرار گرفتند 12،867 نفر بوده است. این تعداد در مقایسه با 2004/2003 (12،345) 4% افزایش داشته است؛اما تعداد افرادی که متهم به این جرم بوده‌اند در سال 2004 تنها 741 نفر و در سال 2003، 666 نفر بوده‌اند.

ارتباط بدپوشی با تجاوز به عنف

ICM به‌صورت رندمی از 1،095 شخص بالای 18 سال مصاحبه داشته‌اند. آن‌ها از مصاحبه‌شوندگان پرسیدند که چه زمانی زنان را در هنگام این واقعه تقریباً و یا کاملاً مسئول می‌دانند و یا اصلاً آن‌ها را مورد مقصر قلمداد نمی‌کنند.

نتیجه چنین بود:

هنگامی‌که زنی در حالت مستی مورد تجاوز به عنف قرار می‌گیرد، 4% معتقدند که زنان، صد در صد مقصرند و 26% بر این باور بودند که آن‌ها تا حدودی مسئول این اتفاق هستند.

اگر زنی رفتار تحریک‌کننده و عشوه‌گرانه داشته باشد، 6% گفتند که زنان کاملاً مقصر هستند و 28% معتقد بودند که آن‌ها تا حدود مسئول هستند.

اگر زنی به‌صورت واضح و روشن قادر به گفتن «نه» نباشد؛ 8% معتقدند که زن کاملاً خود مقصر است و 39% گفتند که آن‌ها تا حدودی تقصیرکارند.

اگر زنی لباس محرک پوشیده باشد؛ 6% گفتند که زن کاملاً مسئول است و 20% گفتند که وی تا حدودی خود مقصر است.

اگر مشخص گردد که زنی، شرکای جنسی بسیار داشته 8% اذعان داشتند که صد در صد زن مقصر است و 14% گفتند که وی تا حدودی مسئول اتفاق است.اگر زنی تنها باشد و در مکان‌های خطرناک رفت‌وآمد داشته باشد، 5% گفتند که وی کاملاً مقصر است و 17% اظهار داشتند که تا حدودی زن مسئول این عمل است.

ارسال نظر

آخرین اخبار