برخی افراد انقلابی نما به دنبال منزوی کردن جریان انقلابی و ولایت مدار در فضای مجازی هستند.

تلاش عوامل جریان انحراف برای انتقام از فعالین انقلابی فضای مجازی

 

به گزارش گلستان24؛چرا شاخه مجازی جریان انحراف به دنبال عدم حضور فعالین انقلابی در فضای مجازی است؟بررسی عملکرد شاخه فضای مجازی #جریان_انحراف بیانگر آن است که آنان سعی در تخریب و ایجاد اختلال هدفمند علیه فعالین ارزشی فضای مجازی را دارند.

بر اساس احصاء صورت گرفته آشکار شده است که هم افزایی شاخه فضای مجازی جریان انحراف به همراه فعالان سیاسی این جریان، « هجمه به رهبری»، « هجوم هدفمند به نمادهای انقلابی- ملی»، « تخریب نیروهای ارزشی» و بی اعتبارسازی خط حامیان اصیل انقلاب را دنبال می نمایند.

بر همین اساس این افراد که پیش از این در زمان زمامداری جریان انحراف خود را مدعی انقلابی گری تعریف می کردند، با کمترین میزان دانش، تقوای رسانه ای و به دلیل برخورداری از ذهنی بیمارگونه انسداد در فضای مجازی را طراحی می کردند. تفکر انسدادی که هرگونه توانایی نیروهای ارزشی در تغییر محاسبات و معادلات در این فضا را غیرممکن ارزیابی می کردند.

حال این افراد مسئول سابق و میدان دار شاخه فضای مجازی جریان انحراف با عمیق شدن بیماری ذهنی- معرفتی خود و پس از دستگیری لیدر جریان انحراف از چنان بغض و کینه ای نسبت به نهادها و فعالان ارزشی در فضای مجازی برخوردار شده اند که هم اکنون در راستای تخریب منفعت طلبانه و انقلابی ها و یاران وفادار آن می باشند.

بی تردید در این میان، تلاش برای انتقام گیری از فعالان ارزشی بابت دستگیری لیدر جریان انحراف، تلاش برای باج خواهی و سهم خواهی مالی از حاکمیت و تصریح بر استحاله انقلاب از مهمترین تلاش های شاخه فضای مجازی جریان انحراف است که به نام انقلابی گری در حال نفرت پراکنی، عقده گشایی و نشان دادن ماهیت عقب مانده و غیرانقلابی خویش هستند.

از دیگر سو در این میان پرسش اصلی و اساسی که مطرح بوده و توجه برخی از نهادهای مسئول را برانگیخته آن است که پس از حضور هوشمندانه، موفق و اثر بخش فعالان ارزشی در فضای مجازی که موجب تغییر توازن این فضا و عرصه به نفع انقلاب شده، چرا شاخه فضای مجازی جریان انحراف در حال تجویز عدم حضور نیروهای ارزشی در فضای مجازی  بوده و عملا سپردن فضای مجازی به دشمن را دنبال می کنند.

جریانی که هیچگونه حضور انقلابی در این فضا را برنمیتابد و پس از حضور پررنگ فعالین انقلابی در توییتر طی یکسال گذشته بنابر آموزه های انحرافی کوشیده به هرشکل ممکن این فضا را از فعالین انقلابی بگیرد و عملا طبق الگوی رفتاری  بزرگان خود با برچسب زنی و دروغ فضا را برای فعالیت تنگ کنند.

نکته اساسی عملکرد این جریان تلاش برای همسو کردن هجمه ها در فضای مجاری به سمت رهبری می باشد.(همان روش احمدی نژاد)

بی تردید رسیدن به این پاسخ را باید در تلاش شاخه فضای مجازی جریان انحراف جهت استحاله طیف انقلابیون ارزیابی کرد.

انتهای پیام/پ

 

ارسال نظر

آخرین اخبار