فریدون محرابى با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: کوه بیستون من! تو شعر نابى.... نمى سرایمت! تو را زندگى مى کنم. پى نوشت: آرزوى خوشبختى و شادى براى همه دارم، دعاى خوبى و خوشبختى پدر و مادر پشت و پناه همه ى ما، مهر و نوازش خداوند بر زندگیهامون.

ارسال نظر

آخرین اخبار