در نمایشگاه مطبوعات صورت گرفت؛

مسئولین وشخصیت های سیاسی استان در غرفه ی این پایگاه خبری حضور پیدا کردند.

حضور مسئولین استان در غرفه گلستان24

به گزارش گلستان24؛روز شنبه همزمان به افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات استان گلستان مسئولین استان وشخصیت های سیاسی با حضور در نمایشگاه مطبوعات و غرفه ی پایگاه خبری تحلیل گلستان 24 نشستی صمیمی با خبرنگاران ما داشتند.

DSC_0153

DSC_0021

DSC_0037

DSC_0195

DSC_0018

DSC_0017

DSC_0137

DSC_0202

DSC_0235

DSC_0108

DSC_0202

DSC_0075

DSC_0034

DSC_0163

DSC_0026

DSC_0173

ارسال نظر

آخرین اخبار