کمیسیون بانوان شورای شهر گرگان هفته گذشته پس از فراز و فرودهای زیاد، درحالی در صحن علنی شورا مصوب شد که برخی از اعضای شورا و کارشناسان به اجرایی شدن فعالیت آن امیدوار نیستند.

تلاش کمیسیون بانوان گرگان برای دیده شدن در تصمیمات شهری

به گزارش گلستان 24، بانوان به عنوان بخش مهم و گسترده از جامعه، تاثیر زیادی در پیشبرد اهداف کشور دارند. از این رو کمیسیون بانوان با هدف ساماندهی فعالیت بانوان، پرداختن به آسیب ها و چالش های پیش رو این قشر و حمایت مادی و معنوی از زنان بدسرپرست یا سرپرست خانوار در شوراهای اسلامی شهرها تشکیل می شود.

در حال حاضر این کمیسیون در اغلب کلان شهرهای کشور تشکیل شده و اکنون در حال فعالیت است. از این رو شورای اسلامی شهرگرگان نیز بعد از گذشت چهار دوره، هفته گذشته در صحن علنی شورا تشکیل این کمیسیون را تصویب کرد.

با تشکیل کمیسیون بانوان در شورای شهر گرگان اکنون این نگرانی از سوی برخی اعضای شورا ایجاد شده که آیا با توجه به دغدغه مجموعه شهرداری درخصوص مباحث عمرانی و خدمات شهری، به کمیسیون بانوان، آنگونه که لازم است توجه خواهد شد و اینکه مصوبات این کمیسیون اجرایی می شود یا خیر.

در همین رابطه، برخی کارشناسان معتقدند علی رغم شرح وظایفی که برای کمیسیون بانوان شورای شهر تعریف شده و تاثیرگذاری خوبی که می تواند فعالیت این کمیسیون در جامعه داشته باشد به دلیل اهمیت مباحث عمرانی و خدمات شهری برای مدیریت شهری گرگان، اجرایی شدن تصمیمات کمیسیون بانوان و به اجرا درآمدن مصوبات آنها تاحدودی غیر ممکن به نظر می رسند.

یک عضو شورای اسلامی شهر گرگان در توضیح فعالیت کمیسیون بانوان در شورا، گفت: کمیسیون یک کار کارشناسی است که به مباحث به صورت تخصصی می پردازد از این رو پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به بانوان نیز در این بخش طبیعتا طرح خواهد شد.

کمیسیون بانوان در اجرا موفق نخواهد بود

محمد ابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه در مدیریت شهری گرگان به مباحث بانوان کمتر توجه می شود می توان این استنباط را داشت که کمیسیون بانوان، تنها نامی را با خود به یدک خواهد کشید و در زمینه اجرایی موفق نخواهد بود.

وی با بیان این نکته که کمیسیون بانوان می تواند مکانی برای گردهم آیی بانوان و شناخت ظرفیت و پتانسیل های آنها باشد، افزود:  این کمیسیون فضایی مانند اتاق فکر برای ارائه ایده های مناسب در جهت رفع مشکلات، آسیب ها و چالش هایی که بانوان با آن روبه رو هستند نیز به شمار می رود.

جرجانی تصریح کرد: با توجه به سابقه کاری و تجربه ای که در شهرداری داشتم می توانم بگویم شرح وظایفی برای کمیسیون بانوان وجود ندارد چراکه رویکرد شهرداری همواره عمرانی خدماتی و یا فرهنگی بوده است.

در شهرداری گرگان شرح وظایفی برای کمیسیون بانوان وجود ندارد چراکه رویکرد شهرداری همواره عمرانی خدماتی و یا فرهنگی بوده است.

به گفته رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر گرگان، بررسی پارک بانوان و نقطه نظراتی از این قبیل شاید بتواند بخشی از کار کمیسیون بانوان باشد.

بررسی برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و شناسایی مشکلات زنان از وظایف کمیسیون بانوان است

یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری شناسایی مسائل، مشکلات و معضلات بانوان و جوانان، برنامه‌ریزی برای تقویت مشارکت همه‌جانبۀ زنان، بررسی مشکلات اجرای برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای امور بانوان ادارات شهرستان و هماهنگی با دفتر امور بانوان استانداری در خصوص امور محوله را از جمله وظایف کمیسیون بانوان شورا دانست.

محمد تابنده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که کمیسیون بانوان به ابتکار شوراها انجام می شود، افزود: شورای شهر تصمیم می گیرند کمیته با کمیسیون تخصصی خود را بر اساس رویکردی که دارند راه اندازی کنند به همین خاطر در حوزه های اجتماعی کمیته یا کمیسیون بانوان تعریف می کنند.

وی با بیان این نکته که گستره کاری کمیسیون بانوان بسیار وسیع است، افزود: مجموعه موضوعات اجتماعی مرتبط با بانوان را این کمیته شامل می شود که می تواند مصوباتی داشته باشد.

این مدرس دانشگاه با تاکید بر این مطلب که قاعدتا مصوبات کمیسیون بانوان باید در صحن شورا آمده و مطرح شود، اذعان کرد: در نهایت مصوبات پس از آوردن رای، با ابلاغ به شهرداری به اجرا درخواهد آمد.

با توجه به رویکرد عمرانی شهرداری، کمیسیون بانوان موفق نخواهد بود

تابنده با اعلام این نکته که به نظر نمی رسد کمیسیون بانوان در شورای شهرهایی مانند گرگان بتواند کار موثری انجم دهد، افزود: از آنجاییکه اولویت مدریت شهری مباحث عمرانی و فرهنگی است مسائل اجتماعی بانوان در رده های پایین تری قرار می گیرند به همین دلیل نمی توان خیلی نگاه امیدوارنه ای به اثر بخشی کمیسیون بانوان داشت.

به گفته این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، در کلانشهرها کمیسیون بانوان خیلی خوب فعالیت دارند چراکه به گونه ای مباحث عمرانی در آنها حل شده و اتفاق افتاده درحالی که شهری مانند گرگان برای مواجه نشدن با ترافیک در سال های آینده ناچار است اکنون مباحث عمرانی را در اولیت کاری قرار دهد.

وی ضمن یادآوری این نکته که نهادهای دولتی دیگری مانند بهزیسیتی و کمیته امداد متولی ساماندهی زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار هستند، افزود: برای بررسی موضوعات اجتماعی اینچنینی در حال حاضر باید به سراغ این نوع داستگاه های متولی یا تشکل های مردم نهاد رفت.

محمد تابنده خاطر نشان کرد: درقبال نیازهای عمرانی و پرداختن به مباحث و مشکلات ترافیکی شهر گرگان، فلسفه وجودی کمیسیون بانوان در شورای اسلامی شهر گرگان و فعالیت آن به نوعی به حاشیه خواهد رفت.

در کلانشهرها کمیسیون بانوان خیلی خوب فعالیت دارند چراکه به گونه ای مباحث عمرانی در آنها حل شده و اتفاق افتاده درحالی که شهری مانند گرگان برای مواجه نشدن با ترافیک در سال های آینده ناچار است اکنون مباحث عمرانی را در اولیت کاری قرار دهد.

توسعه پایدار به‌عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان زمانی می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی انجام شود؛ در میان گروه‌های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که به دلیل ارتباط مستقیم آنان با گروه‌های سنی جوان، نوجوان و کودکان و نیز تأثیر بر نیم دیگر جمعیت، یعنی مردان از مهم‌ترین و مؤثرترین گروه‌های اجتماعی به شمار می‌آیند از این رو توجه به آنها و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و چالش های پیش روی بانوان یک ضرورت به شمار می رود.  

بحث کمیسیون بانوان نمی توان نادیده گرفت

یک عضو شورای اسلامی شهر گرگان تشکیل کمیسیون بانوان را در شورا یک ضرورت دانست و به خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه نیمی از شهروندان مارا بانوان تشکیل می دهند بحث کمیسیون بانوان را نمی توان نادیده گرفت.

زهرا نورا با بیان این نکته که آسیب های اجتماعی در جامعه بانوان را تهدید می کند، افزود: وجود مباحثی مانند اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانوار یا بدسرپرست می طلبد که با نگاه عمیق تری به این موضوع بنگریم.

وی ادامه داد: اگرچه مباحث مدیریت شهری اغلب عام است اما گاهی برخی موارد مانند پرداختن به تفریح و ورزش بانوان مرتبط با این قشر طرح می شود از این رو نیاز است تا در کمیسیونی تخصصی به مباحث مختلف بانوان پرداخته شود؛ این مورد چیز جدیدی نیست و در خیلی از استان ها اکنون اجرا می شود.

به گفته این عضو شورا، حمایت مادی و معنوی از بانوان بد سرپرست و سرپرست خانوار فاقد شرایط مالی می تواند کمک زیادی به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در آینده داشته باشد.

باید ردیف مالی برای کمیسیون بانوان دیده شود

وی اضافه کرد: در اولین جلسات باید به این فکر باشیم که ردیف مالی برای کمیسیون بانوان ببینم تا بتوانیم گام هایی در جهت رفع مشکلات آن برداریم.

نورا خواستار اجرایی شدن طرح و برنامه های کمیسیون بانوان در صورت تصویب آن در صحن علنی شد و گفت: اگر دوستان اعتقادی به کمیسیون بانوان نداشته باشند در هنگام رای دادن به مصوبه های این کمیسیون رای مثبتی نخواهند داد.

مباحث عمرانی دلیلی برای نادیده گرفتن کمیسیون بانوان نخواهد بود

وی تصریح کرد: پرداختن به مباحث عمرانی و خدمات شهری یک نیاز برای شهر است اما دلیلی برای کنار گذاشتن مسائل و مشکلات بانوان و نادیده گرفتن کمیسیون بانوان نخواهد بود.

این عضو شورا با بیان این مطلب که آقایان در کلام بارها داد سخن برای اهمیت موضوع بانوان سر دادند، افزود: باید در مرحله عمل نیز به این موضوع به صورت جدی پرداخته شود و رفع بسیاری از مشکلات این قشر را یک نیاز برای توسعه شهر بدانند.

وی تاکید کرد: از آقایان خواستم که کمیسیون بانوان را با اجرا نگاه کنید که اگر غیر این باشد رای دادن به آن اشتباه است واین خواسته و خواهش من از دوستان شورای شهر است.  

بدون شک مهمترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی را تسریع می بخشد منابع انسانی آن جامعه است. از آجا که هر جامعه انسانی متشکل از زنان و مردانی است که هریک نقش و کارکردی ویژه ای را ایفا می کنند می توان گفت بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند.

لذا لازم است استراتژی های یک جامعه بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی شود. از این رو انتظار می رود در صورت تشکیل کمیسیون بانوان در شورای اسلامی شهر گرگان به صورت جدی به این کمیسیون نگاه شود تا شاید بتوان برخی از چالش های پیش روی زنان و کودکان را از طریق این کمیسیون بررسی و رفع کرد.

 

خبرنگار: الهام رئوفی فر/مهر

ارسال نظر

آخرین اخبار