مبلغ تسهیلات برای ساخت، بهسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی امسال بیشتر شد.

افزایش تسهیلات مقاوم سازی روستایی استان گلستان

 

مساکن روستایی

زمانی نژاد، مدیر بنیاد مسکن استان گلستان گفت:  امسال مبلغ وام از دوازده و نیم میلیون به پانزده میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این وام با بهره پنج در صد با بازپرداخت پانزده ساله است. من همین جا از روستاییان محترم تقاضا می کنم که به شعب بنیاد مسکن سراسر استان مراجعه کنند. ما در استان گلستان صدو پنجاه و هشت هزارو پانصد واحد مسکونی روستایی داریم که از این تعداد صد و هجده هزار واحد مسکونی غیر مقاوم است. حدود هشتاد تا هشتادو پنج هزار واحد مسکونی نوسازی و مقاوم سازی شدند.

ارسال نظر

آخرین اخبار