پدیده زوال و خشکیدگی سوزنی برگان منطقهدر حال گسترش است.

خزان بهاری برای درختان کاج گردنه مراوه تپه

به گزارش گلستان 24، بررسی‌های میدانی از حوزه منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان واقع در گردنه چناران حکایت از گسترش حیرت‌انگیز پدیده زوال و خشکیدگی سوزنی برگان منطقه در سطح وسیعی از شهرستان را نشان می دهد.

ماجرای ناگواری که حدود 3-4 سال پیش آغاز شده و ناباورانه با شتابی نگران‌کننده یشرفت داشته است. این پدیده تنوع زیستی فلور و فون این اکوسیستم‌ جنگلی و مرتعی شهرستان را با خطر جدی مواجه کرده است. چرا که وقوع و گسترش این پدیده و همین‌طور نگرانی از سرایت آن به سایر عرصه‌های جنگلی و مرتعی شهرستان، بویژه باغات مثمر چناران پیش از پیش بر لزوم مدیریت مناطق آلوده و ضرورت توجه ویژه مسئولین به این معضل به عنوان یک بحران را نشان می دهد.

مسئولین اداره منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان بایستی با توجه به سطح وسیع وقوع پدیده خشکیدگی که ممکن است به تدریج موجب زوال اکوسیستم¬‌های جنگلی و مرتعی و نابودی تنوع زیستی منطقه رویشی شود و به‌اضافه معیشت دامداری‌های سنتی را به مخاطره اندازد.هرچه سریعتر این پدیده را در شمار اولویت‌های کاری خود قرار دهند و با آشنا‌سازی سایر مسئولان اجرایی و تصمیم‌گیر با ابعاد این بحران زیست محیطی، از نابودی اکوسیستم¬های جنگلی و مرتعی منطقه جلوگیری کنند.
گالان دلسوز محیط زیست از شهرستان مراوه تپه

galan1

 

galan2

ارسال نظر

آخرین اخبار