افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی در استان گلستان خبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور در گلستان بود.

وام دانشجویی، هر دانشجو ده میلیون تومان!

میر زاده افزود: قرار شد که در ارتباط با رشته های دانش بنیان توسعه رشته های تکمیلی را که همه نمایندگان تقاضا داشتند بیشتر توسعه پیدا کند و جلب هیات علمی همزمان، از اهم تصمیمات ما در این جلسه بود.

 

میر زاده

وی افزود: تصمیم گرفتیم یک پارک فناوری در استان گلستان تاسیس کنیم. هزینه های زیر بنایی این پارک را خود ما تقبل کردیم که شرکت های دانشگاهی در آنجا مستقر شوند. ما وام های ارزان قیمتی را با هماهنگی سیستم بانکی تامین کردیم. وام دانشجویی در دانشگاه آزاد قبل از ششم شهریور نود و سه یک و نیم میلون تومان برای هر دانشجو بود؛ ما این مبلغ را با همکاری سیستم بانکی و صندوق رفاه دانشجویان، برای هر دانشجو ده میلیون تومان قرار دادیم که سازو کار اجرایی آن اخیرا  به همه واحد هاابلاغ شده است و با سیستم بانکی هماهنگ کردیم و سرمایه لازم فراهم شده است. حدود دویست نفر هم به سیستم بانکی برای دریافت وام معرفی شدند.

ارسال نظر

آخرین اخبار