فناوری میکروفون بی سیم این بار برای شهردار یکی از شهرهای آمریکا موجب شرمساری و برای اعضای جلسه و البته هزاران بیننده و شنونده دنیای مجازی موجب خنده شد.

 دانلود فیلم / دردسر میکروفون بی سیم و دستشویی رفتن شهردار
 

دستشویی رفتن شهردار

به گزارش گلستان 24، ماجرا هنگامی روی داد که شهردار شهر جورج تاون در ایالت تگزاس آمریکا جلسه بررسی اوضاع بهداشتی را برای رفتن به دستشویی ترک کرد، اما میکروفون بی سیم را هم با خود برد و بقیه ماجرا از بلندگوی سالن برای حاضران که به سخنرانی یکی از اعضای شهرداری گوش می دادند، شنیدنی بود.

" راشل جونرو" مشاور شهردار که قرار بود در باره وضعیت بهداشتی شهر گزارشی به اطلاع اعضاء برساند، در میان سخنرانی خود با صدای بازو بسته شدن در توالت و تخلیه فلاش تانک و... مواجه شد که از بلندگو درحال پخش بود و او به ناچار درمیان خنده خود و دیگران سخنانش را کامل کرد.

اما نکته مهمی که در این جریان فاش شد، این بود  که شهردارهنگام بازگشت از توالت دستان خود را نشست.

دانلود فیلم

 

ارسال نظر

آخرین اخبار