پيام‌هاي كوتاه آموزشي 1

در پسِ شادي كاذبي كه تحت تأثير مصرف داروهاي روانگردان به دست مي‌آيد، دنيايي از غم و اندوه نهفته است.

اعتیاد و مصرف مواد مخدر

 

 • اعتياد سرمنشاء بسياري از آشفتگي‌ها و از هم گسيختگي‌هاي اجتماعي همچون طلاق، انحراف جنسي، نزاع‌هاي خانوادگي و ... است.
 •  
 • در پسِ شادي كاذبي كه تحت تأثير مصرف داروهاي روانگردان به دست مي‌آيد، دنيايي از غم و اندوه نهفته است.
 •  
 • فشار گروه دوستان و همالان، يكي از عوامل مهم در ابتلاي جوانان و نوجوانان به بيماري مهلك اعتياد است.
 •  

آعتیاد در خانواده

 • در فرزندان خود اين باور را ايجاد كنيم كه «براي شاد زيستن نيازي به مصرف مواد مخدر نيست» و «شادي كاذب مصرف مواد مخدر، به سرعت جاي خود را به غم و اندوه خواهد داد».
 •  
 • تلاش براي تجربه كردن مصرف مواد مخدر مانند بازي كردن با دم شيري گرسنه است.
 • هيچ معتادي به نيت معتاد شدن مصرف مواد مخدر را شروع نكرده است.
 • خانواده مهم‌ترين و اساسي‌ترين نقش را در پيشگيري از اعتياد جوانان به مواد مخدر ايفا مي‌كند.
 •  
 • آيا معتادي را مي‌شناسيد كه در تربيت فرزندان خود موفق باشد؟
 •  

ارسال نظر

آخرین اخبار