کارگروه تخصصی مخاطرات زلزه، لغزش لایه های زمین، ابنیه و شهر سازی، دیروز در گرگان برگزار شد.

کارگروه تخصصی مخاطرات زلزه، لغزش لایه های زمین، ابنیه و شهر سازی در گرگان

کارگروه تخصصی مخاطرات زلزه، لغزش لایه های زمین، ابنیه و شهر سازی، دیروز در گرگان برگزار شد.

زلزله

رستمی، مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان در حاشیه این نشست گفت: آنچه که در این نشست به آن پرداخته شد بحث لغزش روستای نرگس چال بوده که دستگاه مربوطه گزارشاتی را تهیه کرده بودند و کارشناسان مربوطه به  چند راهکار در این جلسه پرداختند. نتیجه مطالعات و کارشناسی به شورای بحران منتقل می شود و انشااله در برنامه ریزی های آتیه در شورای مربوطه اتخاذ تصمیم می شود.

نرگس چال

ارسال نظر

آخرین اخبار