رئیس دفاتر I CTروستایی کشور گفت: گلستان در زمینه الکترونیک و طرح های نو و ارائه خدمات الکترونیک در کشور پیشتاز بوده است.

 گلستان پیشتاز ارائه خدمات الکترونیک دولت در کشور است

به گزارش گلستان 24، علی صالحی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ برونسپاری خدمات به دفاتر ICTروستایی و پیشخوان دولت، اظهار کرد: اولین دفتر ICT جامع روستایی در سال ۱۳۸۳ در روستای قرن آباد تشکیل شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی در کشور وجود داشت که بزرگترین جامعه آمار دهنده در سطح کشور هستند.

صالحی افزود: در برنامه توسعه پنجم نیز نزدیک به ۶ هزار دفتر ICTجامع روستایی به این مجموعه اضافه شده است.

وی کاهش فاصله بین شهرو روستا، کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری از روستا به شهر، کاهش سرانه مصرف سوخت و کاهش نرخ رشد بین شهرها و روستاها از فواید برونسپاری کارها به دفاتر ICT روستایی و پیشخوان دولت است.

رئیس دفاتر ICT روستایی کشور گفت: با توجه به آماری که وجود دارد ما نتوانستیم به اهداف خود برسیم و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها باعث به وجودآمدن مشکلات فرهنگی، قومیتی و اقتصادی شده است.

صالحی خاطر نشان کرد: ارگان ها و دستگاه های متولی که به این دفاتر کمک می کردند دیگر وجود ندارد و همین باعث شده اهدافی که از این طرح وجود داشت محقق نشود.

وی ادامه داد: بعضی از خدمات اصلی به جای عرصه در روستاها در شهرها ارائه می شود و این موضوع برای روستاییان باععث سردرگمی شده است.

صالحی با بیان اینکه سال گذشته موفق به ثبت انجمن دفاترICT روستایی کشور شدیم، افزود: این انجمن برای رفع مشکلات ارگان های خدمت دهنده و الگوبرداری از خدمات استانی ایجاد شده است.

رئیس دفاتر ICT روستایی کشور با تقدیر از اینکه مدیران به این دفاتر اعتماد کرده و کار برون سپاری را انجام داده اند، گفت: روستاییان پاک ترین و با اخلاق ترین قشر جامعه هستند و رعایت قوانین و مقررات در برخورد با آن ها در این دفاتر لازم است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار