دکتر رحیم تزری با حضور در شهرداری و ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی از گنجینه عکس یکصد ساله بندرگز بازدید کرد.

بازدید دکتر تزری از گنجینه عکس یکصد ساله شهرداری بندرگز+تصاویر

به گزارش گلستان 24، در این بازدید دکتر سینه سپهر و دکتر  اخوین ایشان را همراهی کردند.

دکتر رحیم تزری درپانزدهم تیرماه 1315 دربندرگزمتولدشد.دوره ابتدایی ودبیرستان رابه ترتیب دربندرگز، ساری وتهران به پایان رساند.

وی درسال 1343ضمن گذراندن دوره تخصصی جرم شناسی به اخذدانشنامه علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه تهران نایل شد. همزمان باتحصیل در دانشکده حقوق، دوره تخصصی تربیت معلم را در دانشسرای تهران گذراند و چهار سال و نیم معلم رسمی وزارت فرهنگ بود. درسال 1344 از کار دولتی استعفاء داد و پس ازطی دوره کارآموزی وکالت، به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ابتدا در گرگان و سپس در تهران سرگرم کار شد. کار مطبوعاتی ایشان از بهارسال 1333 به عنوان خبرنگار روزنامه نوباوگان ایران در بندرگز شروع شد .اولین رپرتاژی که با ذکر نام ایشان دراین روزنامه چاپ شد، اردیبهشت همین سال و در موضوع واقعه سیل بزرگ بندرگز بود.

درسال 1338 به عنوان یک روزنامه نگار حرفهای وارد جامعه مطبوعات شد و در بسیاری از جراید و مجلات مهم تهران ازجمله: پست تهران، بامشاد، آتش، اطلاعات، صبح امروز، سپیدوسیاه، امیدایران،مهرایران، مجله کانون وکلای دادگستری، مجله قضایی ارتش، بامداد ومجله حقوق ومردم، همکاری داشت. درسال 1343در واقعه ی جنگ قبرس به عنوان خبرنگار سیاسی مجله سپید و سیاه ماموریت یافت تا با زعمای دو کشور ترکیه و یونان مصاحبه نماید. مدت دوسال نیز سردبیری سرویس اخبار داخلی خبرگزاری پارس در تهران رابه عهده داشت و اکنون نیزضمن وکالت دادگستری، با تهران اکومونیست همکاری دارد.

ایشان تحقیقاتی درزمینه های مختلف حقوقی و نیز میترائیسم، اعیادملی، تاریخ باستان داشته وهمچنین رساله ای درباب تضاد و توافق سیاست روس وانگلیس درایران نگاشته است.

آثارمنتشرشده :کتاب هیرکانیا درسپیده دم تاریخ ، فرهنگ های پیش ازتاریخ،ترکمن کیست؟ویژگی های فرهنگی اوچیست؟

دکتر تزری درحال حاضر در اورنج کانتی آمریکا زندگی می کند و دفاتر وکالت نیزدر تهران، دوبی، کانادا وآمریکا دارند.ایشان درطول سال به مناسبت های مختلف به بندرگزسفر میکند وجلسات هم اندیشی را بامدیران شهر دارند. تاکنون مساعدت های مالی مختلفی رابه بخش فرهنگی شهرستان به ویژه کتابخانه های بندرگز و گزداشته اند.

ارسال نظر

آخرین اخبار