مدیرکل هواشناسی گلستان:

مدیرکل هواشناسی گلستان از کاهش ۶۴ درصدی بارش باران بهمن ماه نسبت به دوره بلند مدت آماری و کاهش ۴۳ درصدی بارندگی از ابتدای سال زراعی تاکنون در استان خبر داد.

بارندگی در همه شهرهای گلستان کاهش یافت

به گزارش گلستان ۲۴؛ نوربخش داداشی در تحلیل وضعیت بارش استان در بهمن ماه و سال زراعی جاری ظهارکرد: میانگین بارش استان از ابتدای سال آبی زراعی تا اول اسفند ماه (اول مهرماه تاکنون)  ۱۳۱.۴ میلی متر بوده که ۴۳ درصد نسبت به دوره بلندمدت آماری کاهش و نسبت به سال گذشته در همین مدت هم ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی افزود: در بهمن ۹۹ میانگین بارش ایستگاه های استان ۲۶.۲ میلی متر بوده به طوری که ۶۴ درصد نسبت به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و این کاهش در همه نقاط استان بوده است.

مدیرکل هواشناسی گلستان اضافه کرد: بیشترین مقدار بارش در بین ایستگاه های استان در بهمن ماه در هاشم آباد گرگان به میزان ۳۶.۱ میلیمتر و کمترین بارش مربوط به اینچه برون به میزان ۱۳.۷ میلیمتر گزارش شده است.

داداشی گفت: در بهمن ماه ۹۹ متوسط دمای استان ۱۰.۱ درجه سانتیگراد بوده به طوری که ۳.۲ درجه نسبت به متوسط بهمن ماه افزایش داشته است و حداکثر دمای ثبت شده ۳۰.۱ درجه سانتیگراد در گنبدکاووس و حداقل دمای ثبت شده ۵.۰- درجه سانتیگراد در مراوه تپه بوده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار